NABÍDKA KURZŮ

Vzdělávací instituce Mgr. Šárky Sohrové s akreditací MŠMT pod Č.j.: MSMT 17326/2017

Cílem nabízených kurzů je vždy zlepšit své dovednosti v rámci práce s předškolními dětmi, ale i najít tu správnou cestu
při zdokonalení pedagogických schopností na rozvoj žáků prvního stupně.

Kurzy jsou určené pro pedagogické pracovníky.
Pokud o ně máte zájem, přihlaste se na Aktuální termíny

Aktuální termíny

Máte zájem proškolit celou sborovnu?

Napište mi na e-mail sohrova@poradnaprodeti.eu

KURZY V RÁMCI DVPP

DIFERENCIACE V ČESKÉM JAZYCE

4VH

 • Jak přizpůsobit obtížnost úkolů potenciálu žáka (aby se žák, kterému jde učivo snadno, nenudil a žák, který učivo zvládá s obtížemi, nebyl demotivovaný).
 • Principy diferenciace v českém jazyce založené na taxonomii D. Tollingerové využitelné v rámci zadání v pracovních sešitech žáků (ukázka).
 • Principy lze využít i pro tvorbu vlastních pracovních listů.
 • Sdílení zkušeností s diferencovaným způsobem zadávání úkolů.

 

DIFERENCIACE V MATEMATICE 1. STUPNĚ

4VH

 • Jak přizpůsobit obtížnost úkolů potenciálu žáka (aby se žák, kterému jde učivo snadno, nenudil a žák, který učivo zvládá s obtížemi, nebyl demotivovaný).
 • Principy diferenciace v matematice založené na míře názornosti a počtu kroků vedoucí k výsledku v rámci zadání v pracovních sešitech žáků (ukázka).
 • Principy lze využít i pro tvorbu vlastních početních kartiček.
 • Sdílení zkušeností s diferencovaným způsobem zadávání úkolů.

Prevence SPU (specifických poruch učení)

Na co je kurz zaměřen?

Kurz je zaměřen na prevenci vzniku specifických poruch učení, protože ačkoliv se nejčastěji první signály těchto poruch projevují až během školního života dítěte, je možné účinně je zachytit už v předškolním věku.

Jak připravit zápis do 1. třídy

Č.j.: MSMT-1428/2021-1-100

 • zjistíte rozdíl mezi školní zralostí a připraveností
 • ukážeme si, jak zmapovat dovednosti dítěte tak, abyste získali přehled o jeho připravenosti a uměli sdělit rodiči, co již dítěti jde a co je potřeba trénovat
 • ukážeme si i konkrétní podobu zápisu v 10 minutách, včetně konzultace s rodičem 

Kurzy týkající se výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na co je kurz zaměřen?

Společně si ukážeme, jak účinně najít skutečně efektivní způsob práce s žáky s diagnostikovanými specifickými potřebami učení. 

Podpůrná opatření ve výuce u žáků s dg. SPU

Č.j.: MSMT-1428/2021-1-100

 • naučíte se, jak pracovat se žákem se SVP ve výuce 
 • prožitkovou formou si ukážeme jaké to je „mít dyslexii, dysortografii či dysgrafii“ 
 • vyvodíme a vyzkoušíme si vhodné úpravy a metody práce do výuky, způsoby hodnocení žáků 
 • naučíte se orientační pedagogickou diagnostikou pochopit problémy konkrétního žáka

Na co je kurz zaměřen?

V kurzu se dozvíte, jak si nastavit spolupráci s asistentem pedagoga (dále AP), jaká je jeho role v celém procesu vzdělávání a jak zařídit, aby AP rozuměl potížím žáka.

Jak efektivně nastavit spolupráci s asistentem pedagoga

Č.j.: MSMT-8478/2021-1-304
Rozsah kurzu je 6 vyučovacích hodin

 • projdeme efektivní principy i možná rizika ve spolupráci žák/žákyně – pedagogové – asistent pedagoga
 • naučíte se číst v „Doporučení do výuky pro žáka se SVP“ a jak tato doporučení budeme realizovat ve výuce, v jednotlivých předmětech a u různých pedagogů
 • dozvíte se, jak věcně komunikovat se zákonnými zástupci žáka 

 

KURZY NA ŘEŠENÍ POTÍŽÍ ŽÁKŮ S SPU

Na co jsou kurzy zaměřeny?

Kurzy jsou určeny pro učitele, kteří si nejsou jistí, jak pracovat s dětmi, kterým nejde čtení a počítání v rámci doučování nebo pedagogické intervence. Kurzy jsou v rozsahu 4 vyučovacích hodin a lze je absolvovat také formou webináře. 

Počty v hlavě zvládneme hravě (3 kroky k rozvoji matematických představ)

Č.j.: MSMT-8478/2021-1-304, 4 vyučovací hodiny

 • naučíte se pracovat s dítětem, které nemá vytvořené základní matematické předpoklady a kompenzuje je počítáním na prstech nebo drilem
 • získáte vědomosti, díky nimž zjistíte, kde se žák v matematice ztratil a jak tuto ztrátu dohnat

 • zároveň budete schopni určit, kdy žáka doporučit na vyšetření v PPP

Obvyklé potíže ve čtení a 3 kroky k jejich řešení

Č.j.: MSMT-8478/2021-1-304, 4 vyučovací hodiny

 • cílem vzdělávacího programu je získání zkušeností, které pomohou dítěti s potížemi ve čtení

 • ukážeme si, jak zmírňovat potíže se čtením, jak s dítětem pracovat nejen ve škole, ale i v rámci I. stupně podpory a co mu doporučit pro práci na doma
 • získáte dostatek k indikaci vyšetření žáka v PPP

Jak vést efektivně speciálně pedagogickou péči pro žáky s dg. SPU

lČ.j.: MSMT-1428/2021-1-100
Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin

 • v kurzu si ukážeme aktuální speciálně pedagogickou diagnostiku a jak dále postupovat při nápravě potíží 
 • naučíme se postupy efektivní reedukace dovedností, jako je čtení, psaní a počítání 
 • budeme využívat rozkrokování jednotlivých etap reedukace ve vývoji dovedností 
 • k dispozici dostanete pracovní listy, pomůcky a výukové programy, se kterými se naučíme pracovat

Informace z kurzu jsou využitelné pro všechny děti s potížemi se čtením, psaním a počítáním, bez ohledu na diagnózu. Tento kurz je určen pro speciální pedagogy, ať už v pozicích školních speciálních pedagogů, nebo těch, kteří mají vystudovanou speciální pedagogiku a vedou předmět speciálně pedagogické péče, či jen pracují s žáky s dg. SPU. 

Kurz můžete absolvovat i formou webináře.