Mgr. Šárka Sohrová

Speciální pedagožka a lektorka kurzů pro rodiče

„To, co učím, to i sama dělám. Jako školní speciální pedagog mám spoustu zkušeností. Místo obecných pouček vám poskytnu odžité a fungující postupy, které sama uplatňuji.“

Několik informací o mně a mém vzdělání

 • Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, obory matematika a speciální pedagogika. Druhému jmenovanému se věnuji doteď.
 • Jako studentka jsem měla možnost vycestovat do Anglie a poznat, jak se s dětmi s diagnostikovanou poruchou učení pracuje i za hranicemi. Své zkušenosti jsem získala přímo v rodině jako Au-pair, ve speciální škole, kam jsem docházela jako osobní asistentka. Také jsem pracovala s dospělými s mentálním a kombinovaným postižením v chráněných dílnách v Camphill Community.
 • Po ukončení vysoké školy jsem přešla do praxe tady v Česku. Učila jsem na ZŠ, osm let jsem pracovala jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně, Karviná. Mým úkolem bylo prevence školních potíží žáků ZŠ a SŠ, prevence potíží u předškoláků, spolupráce se školami a metodické vedení učitelů.
 • A vzdělávání se věnuji doposud. Ve svých kurzech se snažím naučit učitele a speciální pedagogy, jak přistupovat k předškolním a školním dětem. Na co děti připravit v rámci předškolní docházky, jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení a v neposlední řadě, jak si na svou stranu získat také rodiče.

Snažím se vzdělávat samu sebe

Veškerou energii nyní vkádám do pořádání kurzů a vzdělávání učitelů a speciálních pedagogů. Abych vám mohla poskytnout nejaktuálnější informace a postupy pro práci a komunikaci s dětmi, snažím se neustále v tomto směru nadále vzdělávat.

Kromě absolvovaných kurzů pracuji jako mentor i na dalších projektech ve spolupráci s NPI ČR, pod záštitou MŠMT.

Problematika týkající se dětí v mateřských školách

 • budoucí úspěšnost předškoláka
 • školní zralost – příprava dítěte na školu a prevence SPÚ

Problematika týkající se starších dětí a adolescentů

 •  diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob
 • proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitních zkoušek

Kurzy, které se zaměřují na pomoc se čtením a psaním

 • Jak učit žáky číst s porozuměním, pracovat s textem a informacemi
 • Specifické poruchy učení – Komplexní přístup k diagnostice a reedukaci
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Grafomotorika PhDr. Yvety Heyrovské

Kurzy se zaměřením na pomoc dětí s počítáním

 • Dyskalkulie – reedukace a diagnostika – mladší a starší školní věk
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti počítání

Vzdělávání, které se týká nadaných dětí a práce s nimi

 • Specifika diagnostiky a psychologických intervencí v práci s nadanými dětmi
 • Výukové modely a metody práce s nadanými dětmi
 • Úpravy učiva pro nadané v kontextu změn RVP
 • Standard speciálně pedagogického vyšetření mimořádného nadání ve školském poradenském zařízení

Lektoři, kterým děkuji za poskytnuté infomace a mentoring:

Mgr. Jiřina Bednářová, PhDr. Václav Mertin, PhDr. Vratislav Strnad

Rozvoj dětské pozornosti

 • KUPOZ – rozvoj pozornosti u dětí s LMD
 • Biofeedback

Komunikace

 • Respektovat a být respektován
 • Koučování pro pedagogické pracovníky
 • 400 hod. výcvik Umění pomáhat