AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Jak efektivně nastavit spolupráci s asistentem pedagoga

Č.j.: MSMT-8478/2021-1-304                                                        

Termín: 18. 3. 2022 ( 8:30-13:30)

Rozsah kurzu je 6VH.

Místo: Ostrava- Městská knihovna v centru města 

Jak vás kurz obohatí?

  • na příkladech z praxe si ukážeme, jak náročná je pozice asistenta pedagoga a jak ji uchopit, aby se v ní mohl cítit dobře
  • ujasníme si, jak se orientovat v aktuální legislativě a jak tím ukotvit pozici asistenta pedagoga ve škole – jaká je jeho role v celém procesu vzdělávání a ve vztahu k jednotlivým účastníkům – ředitel školy, učitel, poradenské zařízení, zákonní zástupci, žák – co od něj kdo očekává a jak s tím pracovat
  • projdeme efektivní principy i možná rizika ve spolupráci žák/žákyně – pedagogové – asistent pedagoga
  • naučíte se číst v „Doporučení do výuky pro žáka se SVP“ a jak tato doporučení budeme realizovat ve výuce, v jednotlivých předmětech a u různých pedagogů

Cena  – práce lektora, materiály ke kurzu, pronájem sálu a pitný režim – 1390,-Kč

Pokud máte ke kurzu dotaz, vyplňte prosím nezávazně registrační formulář, ozveme se vám.

Pokud se chcete přihlásit, vyplňte Závaznou přihlášku. Děkujeme:-)

Nezávazný registrační formulář

Zde pište váš předběžný zájem o kurz, k ničemu se tím nezavazujete. Zde pište i případné dotazy ke kurzu.

12 + 8 =

Závazná přihláška na kurz

Udělení souhlasu

12 + 11 =

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Vzdělávací instituci Mgr. Šárka Sohrové, www.poradnaprodeti.eu, Instituce akreditovaná MŠMT pod Č.j.: MSMT-17326/2017 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovala tyto mé osobní údaje: titul, jméno a příjmení, datum narození, zaměstnavatel – ZŠ a to za účelem vystavení Osvědčení o účasti na kurzu v systému DVPP, dále pak Poradně pro děti s.r.o. email a tel. číslo za účelem komunikace související s aktuálním kurzem. 

  1. Souhlas se zasíláním aktuálních informací

Souhlasím se zasíláním informací o aktuálních akcích, tento souhlas mi bude umožněno kdykoliv zrušit.

  1. Souhlas se storno podmínkami

Ze závažných důvodů lze účast na vzdělávacím programu odvolat 5 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu bez storno poplatků.

V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu účtujeme poplatek ve výši 25 % z celkové ceny vzdělávacího programu.

V případě storna v den kurzu vám účtována plná cena.

V případě vícedenního kurzu platí podmínky pro první den kurzu. Další dny pak vždy nahrazujeme po domluvě.

Vždy je možno za sebe vyslat náhradníka.