AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Jak efektivně nastavit spolupráci s asistentem pedagoga

Č.j.: MSMT-8478/2021-1-304                                                        

Termín: 19. 11. 2021 ( 8:30-13:30)

Rozsah kurzu je 6VH.

Místo: Ostrava- Městská knihovna v centru města 

Jak vás kurz obohatí?

  • v kurzu se dozvíte, jak si nastavit spolupráci s asistentem pedagoga (dále AP), jaká je jeho role v celém procesu vzdělávání a jak zařídit, aby AP rozuměl potížím žáka
  • projdeme efektivní principy i možná rizika ve spolupráci žák/žákyně – pedagogové – asistent pedagoga
  • naučíte se číst v „Doporučení do výuky pro žáka se SVP“ a jak tato doporučení budeme realizovat ve výuce, v jednotlivých předmětech a u různých pedagogů
  • dozvíte se, jak věcně komunikovat se zákonnými zástupci žáka 

Cena  – práce lektora, materiály ke kurzu, pronájem sálu a pitný režim – 1390,-Kč

Pokud máte ke kurzu dotaz, vyplňte prosím nezávazně registrační formulář, . ozveme se vám.

Pokud se chcete přihlásit, vyplňte Závaznou přihlášku. Děkujeme:-)

Nezávazný registrační formulář

Zde pište váš předběžný zájem o kurz, k ničemu se tím nezavazujete. Zde pište i případné dotazy ke kurzu.

14 + 3 =

Závazná přihláška na kurz

Udělení souhlasu

15 + 13 =

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Vzdělávací instituci Mgr. Šárka Sohrové, www.poradnaprodeti.eu, Instituce akreditovaná MŠMT pod Č.j.: MSMT-17326/2017 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovala tyto mé osobní údaje: titul, jméno a příjmení, datum narození, zaměstnavatel – ZŠ a to za účelem vystavení Osvědčení o účasti na kurzu v systému DVPP, dále pak Poradně pro děti s.r.o. email a tel. číslo za účelem komunikace související s aktuálním kurzem.

 

  1. Souhlas se zasíláním aktuálních informací

Souhlasím se zasíláním informací o aktuálních akcích, tento souhlas mi bude umožněno kdykoliv zrušit.

  1. Souhlas se storno podmínkami

Ze závažných důvodů lze účast na vzdělávacím programu odvolat 5 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu bez storno poplatků.

V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu účtujeme poplatek ve výši 25 % z celkové ceny vzdělávacího programu.

V případě storna v den kurzu vám účtována plná cena.

V případě vícedenního kurzu platí podmínky pro první den kurzu. Další dny pak vždy nahrazujeme po domluvě.

Vždy je možno za sebe vyslat náhradníka.